I morgen, onsdag 26.08.20, blir varmen og varmtvannet stengt pga vedlikehold av varmeanlegget.
Stengingen er fra kl. 07.00 og frem til arbeidet er ferdig, uvisst når det blir.