Dette representerer et betydelig forebyggende brannsikringstiltak og muliggjør begrensning av skader dersom det skulle oppstå branntilløp.

 
Imidlertid så vil det alltid kunne oppstå situasjoner hvor brannvarslingsanlegget aktiveres/slås på uten at det er branntilløp (for eksempel ved kraftig stekeos el.l. fra kjøkkenet)
 
For å sikre at ikke en slik situasjon medfører serievarsling til alle leilighetene og videre til brannvesen, må du selv ta ansvar for å slå av alarmen dersom denne har blitt utløst i din leilighet. Følgende punkter er det derfor nødvendig for deg å forholde deg til:
  • Ved mye stekos kan det lønne seg å åpne vinduet for å unngå unødvendig utløsning av alarmen dersom ventilasjonssystemet ikke tar unna osen
  • Dersom alarmen i din leilighet pga røykutvikling uten branntilløp utløses, vil det ta 2 - to - minutter før full alarm går i hele blokka
  • Det betyr altså at du har 2 minutter på deg til å unngå full alarm
  • Åpne i så fall vinduer for ekstra utlufting FØR du løper for å deaktivere alarmen
  • Deaktiveringen gjøres i brannsentralen som henger i fellesinngangen i 1'ste etg (ved vaskerommet)
  • Lås opp med nøkkelen som ligger på toppen av skapet - og trykk på knappen "TILBAKESTILL"
 
Ved spørsmål på dagtid, ta kontakt med Servicekontoret (tlf. 72 59 42 60)
Ved behov for kontakt på kveldstid: tlf 982 25 659