Årets generalforsamling avholdes mandag 09.05.22, kl. 19.00 i Storstua.

Styret beklager at dato på forsiden i tilsendt innkalling er feil.