Hei alle sammen
Styret har mottatt følgende beskjed fra SKU:
Nå har vi hatt 2 stk til dels store vannskader fra radiatorer på grunn av at beboere ikke har igjen vinduene sine, stort sett på soverom.
I denne kulden må vindu holdes lukket, det er kun korte luftinger som er akseptabelt.