Til alle beboere i Kattem Borettslag

Ifm at styret i borettslaget i samarbeid med advokatfirma
SimonsenVogtWiig har reklamert på deler av utførelsen av balkonger
er det blitt enighet mellom Bakøy AS og Kattem Borettslag.
Arbeidet med reklamasjonen vil starte så snart som mulig og arbeidet
som skal foregå er:
 Foreta kontroll av fukt/fuktskader på alle balkonger ved at rekkverk
og beslag demonteres
 Utbedre alle balkonger hvor fukt/fuktskader avdekkes
 Sørge for at det er god faglig tekking over hele balkongelementets
flate og renne.
 Dette innebærer at det tekkes ned over topp og hele rennefronten
(tykkelsen av elementet) og at tekkingen av membranen skjer uten
bruk av festemidler som ruster
 Skifte beslag med rustskader på alle balkonger
 Etablere åpning over renne for nødvendig ettersyn/vedlikehold på
alle balkonger
Kattem borettslag har leid inn takstmann Knut Kaasbøll som skal være
borettslagets representant i denne saken.
Dette medfører at dere som andelseiere når arbeidet kommer til deres
balkonger må gi Bakøy As tilgang samt rydde bort alle utemøbler slik
at alle lemmer skal fjernes for at Bakøy får tilgang til
balkongelementene.
Dere vil få beskjed i god tid før Bakøy kommer til dere i form av skriv
med oppstartdato.
Borettslaget håper at dere andelseiere bidrar til at denne jobben blir
utført på en god måte.

Hilsen styret i Kattem borettslag.