Styret minner om tidligere utsendt informasjon rundt måker og problemtakken rundt dette;

Måkene er fredet og rødlistet og skremsler og reirfjerning har vist seg å ha svært liten effekt. Det er gjort mange forsøk med kjente "måkejagere", som plastslanger og drager, før reirbyggingen starter. Ingen av disse tiltakene har gitt langvarige resultater og i flere tilfeller, også i vårt borettslag, blitt brukt til reirstøtte og reirmateriale. Dette er også kostbart og krever mye vedlikehold, så dette blir ikke benyttet.
Det å fjerne reir har heller ikke særlig virkning. Ifølge miljødirektoratet er dette også forbudt; "Så fort måkene har begynt å bygge reir, er det forbudt å fjerne reirene eller forstyrre dem på andre måter. Å fjerne påbegynte reir eller egg defineres som skadefelling, og krever tillatelse".
Der det likevel er forsøkt (av andre bedrifter og privatpersoner) så bygges reirene fort opp igjen, gjerne samme dag på samme plass. Forstyrrelser av måkene vil også bare flytte problemene rundt om i laget og forlenge hekkeperioden.
Dette er også et minefelt med hensyn på bevisbyrde, det er tilfeller hvor det er forelagt dom og bøter grunnet at reirfjerner ikke kunne bevise at det ikke var egg og vitner har sagt at det var det.
Vi kan ikke tillate andelseiere å benytte lift på vegne av laget, heller ikke tilgang til å gå på tak. Dette grunnet åpenbare risikoer med tanke på HMS, liv/helse og ansvar.
Reirfjerning blir derfor ikke utført.