Styret innkaller alle andelseiere til ordinær generalforsamling, onsdag 02. mai kl. 19.00 i storstua.