Hei 😀
Nå er sommeren (forhåpentlig) her igjen.
Når vinteren og kulden nå er borte og varmen kommet, er det flere som velger å parkere ute, istedet for inne i garasjen.
I år som tidligere år vil styret benytte anledningen til å minne alle beboere som har parkeringsplass inne i parkeringskjeller om at de ved signering av kontrakt, forpliktet seg til å benytte denne plassen.
Utdrag fra kontrakt;
- Det er en forutsetning at leieren bruker plassen hele året, og ikke opptar noen av borettslagets utvendige parkeringsplasser.
- Unnlater leiere å betale leien i rett tid, eller bruker plassen i strid med forutsetningene i avtalen, kan styret si opp leieforholdet med 1 - en - måneds skriftlig varsel
- Framleie er ikke tillatt. Parkeringsplassen kan heller ikke framleies i tilknytning til framleie av leilighet.