Styret minner om at når beboere bestiller firma til arbeid i sin bolig, er det beboer som er ansvarlig for registrering av eventuelt kjøretøy i SmartOblat.
Beboer må også informere om at det ikke er lov å stå parkert inne på dekke i gatestreng.