Dato for utsett av kontainer har dessverre blitt feil for august. Det sto 3. august på listene, men på grunn av ferieavvikling hos SKU er den blitt flyttet til 10. august. Både listene som hang ute og info her på hjemmesiden var feil.

Kontainer vil bli satt ut 10. august til vanlig tid.