Styret minner om sykkeldugnaden førstkommende mandag, 26.10.20, i alle fellesrom og boder.

Alle sykler i fellesareal må være merket "2020". Lappen må være godt synlig og festet på sykkel.

Alle sykler som ikke er merket med "2020" vil bli kastet.

For mer info; se oppslag på tavler i fellesgangene.