VÅREN ER KOMMET OG DA ER DET TID FOR DUGNAD.

TIRSDAG 23 APRIL KL 1700 MØTES VI FOR Å KOSTE, RAKE OG SPYLE OG GJØRE DET FINT RUNDT OSS TIL VÅREN OG SOMMEREN.

VAKTMESTRENE GUNNAR OG POMPEN STILLER MED MASKINER OGSÅ I ÅR.