VÅREN ER KOMMET OG DA ER DET TID FOR DUGNAD

TORSDAG 3 MAI KL 1800 MØTES VI FOR Å KOSTE, RAKE OG SPYLE OG GJØRE DET FINT TIL 17 MAI OG RESTEN AV SOMMEREN

VAKTMESTRENE GUNNAR OG POMPEN STILLER MED MASKINER OGSÅ I ÅR