Vi søker nå etter engasjerte og dedikerte beboere som ønsker å bidra til fellesskapet, og ta på seg et verv i styret. Som styremedlem vil du få mulighet til å påvirke beslutninger og arbeide for å gjøre borettslaget enda bedre. Det er også mulig å stille som varamedlem.

Er du interessert i å stille til valg eller vil du vite mer om hva det innebærer å sitte i styret? Ta kontakt med valgkomiteen ved å sende en SMS til +47 928 44 494 eller en e-post til elias@bruholt.no. Vi gleder oss til å høre fra deg! 
Frist for å melde din interesse til valgkomiteen: 1. april 2023.
Med vennlig hilsen,
Line Gangaas og Elias Bruholt, 
Valgkomiteen i Kattem Borettslag